Vitek

Sistem automatik per identifikimin dhe antibogramen.model VITEK 2

BIOMERIEUX-FRANCE

vitekSistemi VITEK i pergjigjet ne menyre perfekte kerkesave te baktereologjise se nje laboratori modern ne fushen klinike dhe ne fushen e kontrollit te cilesise .Automatizimi mundeson nivel sigurie me te larte dhe eleminon veprimet manuale te perseritura si dhe koha e pergjigjes qe mundeson rezultate me te shpejta ne krahasim me teknikat manuale.

Vitek automatizon te gjitha fazat e nevojshme per te kryer teste identifikimi dhe antibiograma duke perdorur kartat reaktive VITEK. Aparati perfshin nje inokulator, nje inkubator/lexues, nje kompiuter dhe nje printer. Inokulatori mundeson inokulimin e kartave Vitek brenda pak minutave.Inkubatori , inkubon dhe ne te njejten kohe lexon kartat , ka nje kapacitet te perfshire ndermjet 32 dhe 480 karta ne varesi te modelit.Kompiuteri me software-in e tij VITEK, monitoron ne vazhdimesi veprimet , arkivon vlerat, analizon dhe interpreton rezultatet.

 

VITEK 2  kombinon inokulatorin dhe inkubatorin ne te njejtin model .Kapaciteti i tij eshte 32 karta.