Sistem automatik elektroforeze kapilare minicap Flex Piercing

poMinicap prezanton teknologjine e re te elektroforezes kapilare

te Sebia-s.

MINICAP pajis laboratore te vegjel dhe te mesem me te mirat e

teknologjise kapilare te SEBIA-s,me avantazhin shtese me nje

aparat praktik.

Menuja e zgjeruar perfshin se bashku analizat tradicionale dhe

te kohes se fundit si psh.Proteinat e urines dhe te serumit

,Immunotyping (testet automatike IF) hemoglobinopati, dhe shperberjen e pamfaftueshme te

karbohidrateve (shenjat abuzuese te alkolit kronik).

Pershkrimi

i vecorive

MINICAP pjese e sistemeve te familjes se Elektroforezes Kapilare, ofron se bashku pershtatshmerine

dhe rritjen e nivelit te standartizimit per shpalljen e rezultateve ne laboratoret klinike diagnostike.

1.VENDI KU VENDOSEN SERUMET (SAMPLER)

• Ngarkimi fillestar me 28 tuba.

• Tubat Primare: 16 x 100 mm, 17 x 100 mm (maksimumi), mikrotuba 8 mm.

• Aparati kryen rreth 22 analiza/ore (elektroforeza e proteines).

• Identifikimi I tubit te serumit kryhet me ane te lexuesit te barkodit me rezolucion te larte.

• Procesi eshte automatic nga fillimi deri ne fund te analizes.

2. MIGRIMI

• Elektroforeza realizohet nepermjet kalimit te lengut (anode-katode).

• 2 kapilare silici.

• 2 migrime ne te njejten kohe te ndare nga njeri-tjetri (elektroforeza e proteines).

• Ngarkimin automatik të segmenteve të disponueshme anodik.

• 2 reagente / 2 analiza ne aparat.

• Migrimet kryhen në temperaturë të kontrolluar me një ftohes termoelektrik (pajisje Peltier).

• Resultate shume te sakta per te dy analizat nga te dy kapilaret.

3. MENYRA E LEXIMIT TE ANALIZES

• Llampe Deuterium

• Perbehet nga dy filtra 200 – 415 nm (protein dhe hemoglobin maten direct nga filtrat me gjatesi

vale te caktuar)

• Fluksi i drites transmetohet nepermjet fibrave optike.

• Lente Ultra Violet.

• Dedektues drite Foto – diode.

4. PROGRAM I

• Perkufizim automatic I kurbes dhe identifikimi I fraksioneve duke reduktuar punen e perdoruesit.

• Monitorimi I Reagenteve.

• Perfshin programin e kualitetit te kontrollit ne tre nivele duke perfshire grafiket Levey-Jennings.

• Customizable printing allowing compressed printouts of results and curves.

• Possibility to select the order in which results should be printed.

• Ability to import quantitative specific protein results providing one comprehensive chartable

report.

• Curves and results stored on the hard drive.

• Intra-lab result database network.

• Inter-lab result transfer through e-mail or analog modem.

5. CONNECTIONS

• Power source inlet: 90 to 264 V – 50/60 Hz +/ – 5% – 300 VA.

• Connections through PC command