Cell Counter model Mythic 22 ORPHEE

Cell Counter model Mythic  22

ORPHEE-ZVICER

Parametrat                                        

 1. 18 parameta  3 histograma.1 skategram
 2. WBC, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW, PLT, MPV, PCT, PDW.
 3. LYM %dhe#, MON %dhe#, EOS %dhe # NEU %dhe#, BAS %dhe#.
 4. WBC, RBC, PLT histograma.

Identifikimi                                       

 1. Alphanumerical ID (20 ch./digits).
 2. Patient ID (16 ch./digits).
 3. Sequence ID (16 ch./digits).
 4. Barcode reader (option).

Numri i testeve

 1. 50 analiza ne ore

Sasia e thithjes se serumit

 1. 16.7 μL

Dalja

 1. Multitask RS232C.
 2. Ethernet (TCP/IP protocol).

Reagentet                                          

 1. 3 (diluent, lysingenzimati )

Shume gjuhesh                                               

 1. French, English, Spanish, German, Cyrillic, Chinese etj

Te dhena elektrike

 1. 90 to 250 V.
 2. 50 to 60 Hz.
 3. Me pak se 150 VA

Pesha                                                   

 1. 9 kg.

Permasat                                            

 1. 35 x 25 x 34 cm (H x W x D).

Printerat

 1. Dot matrix printer.
 2. Ink jet printer.
 3. Printer termal i integruar (me zgjedhje).

Nderfaqja e perdorimit                               

 1. TFT me prekje ekrani dhe ngjyra
 2. Pershtatur me tastjere numerike

Lajmerimet                                       

 1. Pathological flags (I programueshem).
 2. Lab limits (I programueshem).
 3. Reagent alarm

Kontrolli i cilesise                          

 1. 6 control lots – 100 prova/lot.
 2. LJ graphs.

Memoria            

 1. Mbi 1000 . rezultate te ruajtur ne memorie (perfshire dhe histogramat).
 2. Kapacitet ruajtes shtese nepermjet memorjes te jashteme (USB Drive)

Ditari                                                    

 1. Gjendja e sistemit
 2. Monitorimi i reagenteve.
 3. Kalibrimi
 4. Kontrolli i kualitetit
 5. Servisi

Opsioni i Software                         

 1. PC software (SVM)