Autoanalizator Automatik biokimik Random Access A/25

Autoanalizator Automatik biokimik Random Access model A/25BIOSYSTEMS-SPANJE
 1. Kapacitet prej 240 testesh.
 2. Kimi klinike dhe turbidimetri ne varesi te reagenteve.
 3. 6 pozicione te pavarura per rak kampionesh dhe reagentesh.
 4. kampione per rak (Kapacitet maksimal 120 kampione neper rak-e).
 5. 10 reagente per rak (Kapacitet maksimal 50 shishe reagentesh neper rak-e)
 6. Shishe reagentesh me 20 dh 50 mL .
 7. Kupa pediatrike dhe tuba primare si mbajtes kampionesh.
 8. Mundesi pa limit urgjencash.Mund te punohen ne cdo kohe.
 9. Mundesi programini te 5 tipeve kampionesh ( serum plazme,urine,CSF dhe gjak).
 10. Mbi 15 minuta kohe leximi.
 11. Rotor metakrilati me disa perdorime.
 12. Minimumi i volumit te leximit 200 μl.
 13. Brezi i matjes nga –
 14. 0.5– 2.5 Abs.
 15. Brezi spektral 340 –900 nm.
 16. Konfigurimi I filtrave 340,405,505,535,560,600,635,670 nm.