Analizator Hemostaze Model CA1500 Sysmec

Untitled

Analizatoret  Sysmex® CA-1500 jane te shpejte dhe te afte te punojne me sasi te medha testesh gjithashtu me një nivel të lartë të saktësie.

Sistemi plotësisht i automatizuar dhe kompakt kryen koagulimin,kromogjenizimin dhe testet imunologjike.

Teknologjia e tij e avancuar arrin qe te beje identifikimin e testeve dhe te perzgjedhe analizat duke bere detektimin gjate matjeve te faktoreve te ndryshem.

 

  1. Perparesite
  2. Gjenerata e dyte cap-piercing rrit sigurine dhe produktivitetin
  3. Identifikimi I sakte i testeve nepermjet barkodit gjate marrjes se serumit te pacientit
  4. Menu e zgjeruar e testeve te koagulimit, kromogjenizimit dhe atyre imunologjike, duke përfshirë analizat rutine dhe dhe ato me te shpeshta
  5. Arrin te mase ne nje kohe te shpejte per afro 7 min analizen D-dimer
  6. Kalibrimi behet njekohesisht per analizat e vecanta dhe per ato rutine
  7. Barkodi identifikon me saktesi serumet e pacienteve dhe reagentet
50 teste (5 racks = 50 tubes)300 tuba reaksioni te cilat aparati i merr ne menyre automatike  afersisht                   120 PT teste/ore,  80 PT/APTT teste/ore( te ndara nga njera-tjetra)

 

  1. Kapaciteti i Aparatit                 39 reagente/kontrolle (perfshire buffer dhe rinse)
  2. Sasia e testeve qe kryen   aparati: