Analiza

Biocheck Dignostic Center është qendra që ofron gamën më të gjerë të të gjithë llojeve të analizave. Tek ne do të gjeni shërbimin e dëshiruar dhe rezulatet e sakta.

Nëse dëshironi të informoheni për lloje anlizash specifike apo për të mësuar nëse disponojmë analizën për të cilën jeni të interesuar, ju lutemi përdorni opsionin “Kërko” duke shkruar emrin konkret të analizës që dëshironi.

Për të kërkuar dhe marrë një informacion më të gjerë rreth gjithë gamës së analizave që realizohen në qendrën tonë do tju luteshim që të klikoni materialin që gjendet më poshtë.

Analiza :

Nr. EMERTIMI Shkurtimi
1 11-Deoxykortikosteroni DOC
2 17-Hidroxikortikosteroidet 17-OH-CS
3 17-Hidroxyprogresteroni 17-OH-PRG
4 17-Ketosteroidet 17-KS
5 3a-Glukoronidi i Androstenedionit 3a-dial G
6 5-Nukleotidaza 5-NU
7 A1-Antitripsina A1-AT
8 A1-Mikroglobulina A1-M
9 A2-Mikroglobulina A1-MU
10 A2-Mikroglobulina A2-M
11 Acid laktik  
12 Acidi 5-Hidroxy-indolo acetik 5 HIAA
13 Acidi Urik serum
14 Acidi Urik urine
15 Acidi Valproik Deparkine
16 Acidi Vanilmandilik VMA-24h
17 Adenozine De Aminaza ADA
18 Adenozine De Aminaza ADA
19 Adrenalina /Epinefrina serum
20 Adrenalina /Epinefrina urine
21 Aftesia lidhese per hekurin TIBC
22 Akrosina  
23 Albumina  
24 Aldolaza ALD
25 Aldosteroni ALDO-S
26 Aldosteroni ALDO-U
27 Alfa-Test ( triple test, HCG-E3-AFP) A-TEST
28 Amilaza Amilazemi
29 Amilaza Amilazuria
30 Amikacina  
31 Amitrriptyline  
32 Amonemia (Amoniaku) NH3
33 Angoron  
34 Anti HBc IgM  
35 Anti Hbc Total  
36 Anti Hbe,HbeAb  
37 Anti HBs Anti HBs, HBs Ab
38 Anti Smith IgG Anti-Sm IgG
39 Antigeni Australian HBsAg
40 Antigeni Carcinoembryonic CEA
41 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA A – B – C ()
42 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA DR-DQ-DP ()
43 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA A
44 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA DR
45 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA B
46 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA C
47 Antigeni Histiocompatibilitetit HLA B-27
48 Antigeni Histiocompatibilitetit PCR HLA DQ
49 Antigeni Kanceroz MCA
50 Antigeni Kanceroz CYFRA 21-1
51 Antigeni Kanceroz Ca 72-4
52 Antigeni Kanceroz Ca 125
53 Antigeni Kanceroz Ca 15-3
54 Antigeni Kanceroz Ca 19-9
55 Antigeni Kanceroz Ca 50
56 Antigeni Kanceroz a-FP
57 Antigeni polypeptides TPA
58 Antigeni Prostatik I Lire Free-PSA (f-PSA)
59 Antigeni special i indit polipeptidik TPS
60 Antigeni Specifik te prostates PSA
61 Anti-Jo IgG Anti JO1 IgG
62 Antikoagulaza e Lupusit LAC
63 Anti-SS-A (Ro) Anti Ro-IG
64 Anti-SS-B (La) Anti LA-IG
65 Antistreptolizina cilesore ASLO/ASTO
66 Antistreptolizina sasiore ASLO/ASTO
67 Antithrombina AT III (FAT)
68 Antitrupat Antihistone  
69 Antitrupat Antinuclear ANA
70 Antitrupat e Acidit Fosfatik IgG
71 Antitrupat e Acidit Fosfatik IgM
72 Antitrupat e Acidit Glutamic Decarboxylase Anti-GAD
73 Antitrupat e Aspergilus Fumigatus  
74 Antitrupat e Borrelia Burgdoferi IgG (LYME)
75 Antitrupat e Borrelia Burgdoferi IgM (LYME)
76 Antitrupat e Bortdetella Pertussis PCR IgM
77 Antitrupat e Bortdetella Pertussis PCR IgG
78 Antitrupat e Brucelles IgG
79 Antitrupat e Brucelles IgM
80 Antitrupat e Candita Albicans IgG
81 Antitrupat e Candita Albicans IgM
82 Antitrupat e Candita Albicans IgA
83 Antitrupat e Chlamidhia Trachomatis IgA
84 Antitrupat e Chlamidhia Trachomatis IgG
85 Antitrupat e Chlamidhia Trachomatis IgM
86 Antitrupat e Citomegalovirusit CMV IgG
87 Antitrupat e Citomegalovirusit CMV IgM
88 Antitrupat e Citomegalovirusit Avidity IgG CMV Avidity IgG
89 Antitrupat e Ekinikokut  
90 Antitrupat e Epstein Barr IgG EBV-IgG
91 Antitrupat e Epstein Barr IgM EBV-IgM
92 Antitrupat e Ethanolamines IgM
93 Antitrupat e Ethanolamines IgG
94 Antitrupat e Faktorit Endogjene Factori Kastle
95 Antitrupat e Fosfat Dyserines IgA
96 Antitrupat e Fosfat Dyserines IgG
97 Antitrupat e Fosfat Dyserines IgM
98 Antitrupat e Fruthit IgG Measles IgG
99 Antitrupat e Fruthit IgM Measles IgM
100 Antitrupat e Gliadines AGA IgA
101 Antitrupat e Gliadines AGA IgG
102 Antitrupat e Gliadines AGA IgM
103 Antitrupat e Helicobacter Pylorit IgA
104 Antitrupat e Helicobacter Pylorit IgG
105 Antitrupat e Helicobacter Pylorit IgM
106 Antitrupat e Helicobacter Pylorit Total
107 Antitrupat e Hepatit (C) (HCV) Anti HCV
108 Antitrupat e Hepatit () IgM Anti HAV IgM
109 Antitrupat e Hepatit (D) IgM Anti HDV IgM
110 Antitrupat e Hepatit (D) Total Anti HDV Total
111 Antitrupat e Hepatit () Total HAV Total
112 Antitrupat e Herpes (I) IgG HSV II IgG
113 Antitrupat e Herpes () IgG HSV I IgG
114 Antitrupat e Herpes () IgM HSV I IgM
115 Antitrupat e Herpes (I) IgM HSV II IgM
116 Antitrupat e HIV I & II  
117 Antitrupat e HTLV 1 & 2  
118 Antitrupat e Insulines IAA
119 Antitrupat e Intramuskular IgG
120 Antitrupat e Intramuskular IgA
121 Antitrupat e Kardiolipines IgG ACA IgG, acl
122 Antitrupat e Kardiolipines IgM ACA IgM, acl
123 Antitrupat e Kardiolipines Ig ACA IgA, acl
124 Antitrupat e Leptospirozes IgG
125 Antitrupat e Leptospirozes IgM
126 Antitrupat e Leshmania Donovani  
127 Antitrupat e Listeria (1+4b)
128 Antitrupat e Liver-Kidney- Microsome IgG LKM 2 IgG
129 Antitrupat e Liver-Kidney- Microsome IgG LKM 3 IgG
130 Antitrupat e Malaries  
131 Antitrupat e Mieloperoksidezes p-ANCA
132 Antitrupat e Mitokondrial AMA IgG
133 Antitrupat e Mitokondrial AMA IgM
134 Antitrupat e Muskujve te bute ASMA
135 Antitrupat e Mykoplazmes Pneumoniae IgG
136 Antitrupat e Mykoplazmes Pneumoniae IgM
137 Antitrupat e Mykoplazmes Pneumoniae Totale
138 Antitrupat e Pankreasit (Islet Cell Antibody) ICA IgG
139 Antitrupat e Parotitit IgG Mumps-IgG
140 Antitrupat e Parotitit IgM Mumps-IgM
141 Antitrupat e Parvovirus IgG
142 Antitrupat e Parvovirus IgM
143 Antitrupat e Phospholipideve IgA,IgM,IgG
144 Antitrupat e Proteines-3 c-ANCA
145 Antitrupat e Qelizave parietale te stomakut APCA
146 Antitrupat e Receptoreve te TSH TSI-TRAB
147 Antitrupat e Ribonukleoproteines Anti-RNP
148 Antitrupat e Riketcias Mooseri IgG
149 Antitrupat e Riketcias Mooseri IgM
150 Antitrupat e Rubeoles IgM
151 Antitrupat e Rubeoles IgG
152 Antitrupat e Thyroglobulines ATHA-M
153 Antitrupat e Thyroglobulines ATHA-T
154 Antitrupat e Tiroide Peroksidazes Anti-TPO
155 Antitrupat e Toxoplasmozes Toxo IgG
156 Antitrupat e Toxoplasmozes Toxo IgM
157 Antitrupat e Toxoplasmozes Avidity Toxo Avidity IgG
158 Antitrupat e Transglutaminases IgA tTG IgA
159 Antitrupat e Transglutaminases IgG tTG IgG
160 Antitrupat e Treponema Pallidum FTA-IgG
161 Antitrupat e Treponema Pallidum FTA-IgM
162 Antitrupat e Treponema Pallidum TPHA
163 Antitrupat e Varicella Virus VZV-IgG
164 Antitrupat e Varicella Virus VZV-IgM
165 Antitrupat e Varicella Zoster VZ-IgG
166 Antitrupat e Varicella Zoster VZ-IgM
167 Antitrupat e 2-Glikoproteines–1 B2 GPI IgM
168 Antitrupat e 2-Glikoproteines–1 B2 GPI IgA
169 Antitrupat e 2-Glikoproteines–1 B2 GPI IgG
170 Antitrupat totale te Spermes ASA
171 Apolipoproteina -1 Apo A1
172 Apolipoproteina -2 Apo A2
173 Apolipoproteina Apo B
174 Apolipoproteina Apo E
175 Azotemia BUN
176 Azoti urinar Azoturia
177 B2-Mikroglobulinat B2-M
178 Bakri Cu
179 Bakri ( Kupremia ) Cu-U
180 Barbituritet  
181 Benzodiazepine  
182 Beta-Test (double test,HCG-AFP) PAPP-A
183 Bilirubina direkte  
184 Bilirubina indirekte  
185 Bilirubina totale  
186 Bordetella Pertussis PCR  
187 Brucella DNA PCR  
188 Cannabinoid Mariuana + Hashashi
189 Carbamazepina Tegretol
190 Cholesteroli  
191 Cholinesteraza CHE
192 Chlamidhia PCR  
193 Chromogranini  
194 Ciklosporina  
195 Citokeratina PCR  
196 Citomegalovirus PCR  
197 Cocaina  
198 Coombs direkt DAT
199 Coombs indirekt IDAT
200 D4-Androstenedioni D4 A
201 D-Dimer  
202 Dehidroepiandrosteroni DHEA
203 Dehidroepiandrosteroni sulfat DHEA-s
204 Dehidrotestosteroni DHT
205 Deoxypiridinolina (Pyrilinks-D) DPD
206 Diag. i Hemoglobinopathies mol./ zinxhiri-A PCR  
207 Diag. i Hemoglobinopathies mol./ zinxhiri-V PCR  
208 Diag. molekular I virusit te influences PCR H1N1
209 Difenal  
210 Digoxine LANOXIN
211 Dopamina DOPA
212 Dopamina DOPA
213 Drug test ne urine Amphetaminat Barbituratet Kanaboidet Kokaina Opiatet  
214 Ekstaza Substance narkotike
215 Elektroforeza e lipoproteines a, Pro-b, b- lipoproteinat, kilomikronet
216 Elektroforeza e hemoglobines  
217 Elektroforeza e Isoenzymes fosfatazes Alkaline (ALP)  
218 Elektroforeza e Isoenzymes kreatinifosfokinazes (CPK)  
219 Elektroforeza e laktatdehydrogenazes (LDH)  
220 Elektroforeza e lipoproteines (Bence-Jones)  
221 Elektroforeza e proteines  
222 Enolasa speciale nervore NSE
223 Enzima konvertuese e Angiotensines ACE
224 Epstein-Barr virus PCR EBV-DNA
225 Erythroproietin EPO
226 Estradioli (17-B-Estradioli) E2
227 Estradioli total (Estrioli) E3
228 Estroni E1
229 Ethanol  
230 Ethosouximidi ZARONTIN
231 Faktori IX  
232 Faktori V Faktori Leiden
233 Faktori VII  
234 Faktori VIII  
235 Faktori VON WILLEBRAND  
236 Faktori X  
237 Faktori XI  
238 Faktori XII  
239 Faktori XIII  
240 Faktori Reumatoid RF ose RA test
241 Faktori Reumatoid sipas Waaler-Rose  
242 Faktori RHESUS Rh
243 Fenobarbitali (Lumidrops-Gardenal) Luminal
244 Fentoina Dilantin-Epantoin
245 Ferritina  
246 Ferritina  
247 Fibrinogen  
248 Fibronektina Fibrosindetina
249 Fiksimi i radioaktivitetit te Trijod Tironines RT3 U
250 Fosfataza acide ACP
251 Fosfataza acide ACP
252 Fosfataza acide ACP
253 Fosfataza alkaline ALP
254 Fosfori P
255 Fosfori P-U
256 Fruktozamina serum
257 Fruktozamina urine
258 Fruktozamina urine 24 h
259 Galaktogeni placentar HPL
260 Gamma-Glutamino-Transferaza -GT
261 Gastrina  
262 Gjak komplet  
263 Glicemi esell Glukoza
264 Globulina lidhese e hormoneve seksuale SHBG
265 Globulina lidhese e Tiroksines TBG
266 Glukoza 6 Fosfatdehidrogenaza G-6-PD
267 Gonadotropina Karionike B B-HCG
268 Grupi i gjakut  
269 Haptoglobina HPT
270 Hekuri ( sideremia ) Fe ++
271 Hematokriti Hct
272 Hemoglobina Hb
273 Hemoglobina A2 Hb A2
274 Hemoglobina e glukozuar HbA1c
275 Hemoglobina F HbF
276 Heparini – Anti Xa (Faktori X I aktivizuar ) [percaktimi I nivelit te Heparines LMWH,UHV dhe matja e aktivitetit anti Xa (anti xa activity)] Anti-Xa
277 Hepatiti B Virus PCR HBV-DNA
278 Hepatiti C ( gjenotip viral) PCR HCV-RNA
279 Herpes I+II PCR  
280 Hidroxyprolina ne urine OH-PRO
281 Homocysteine tHcy
282 Hormoni Adrenokortikotrop ACTH
283 Hormoni Antidiuretik ADH
284 Hormoni Antimullerian AMH
285 Hormoni Folikostimulues FSH
286 Hormoni Luteinizues LH
287 Hormoni Rritjes GH
288 Hormoni Tireostimulues TSH, UTSH
289 Human Papiloma virus PCR HPV
290 Imunoelektroforeza e proteinave serum
291 Imunoelektroforeza e proteinave urine
292 Imunoglobulina A IgA
293 Imunoglobulina D IgD
294 Imunoglobulina E IgE
295 Imunoglobulina G IgG
296 Imunoglobulina M IgM
297 Imunofenotipizmi limfocitar CD4(3,4,18,.)  
298 Indeksi i Tiroksines se lire FTI
299 Indeksi neoplazik i tipit Squamoz SCC
300 Inhibina B  
301 Inhibitori (frenues) aktiv i Plasminogjenit PAI
302 Inhibitori i aktivizuesit te Plasminogjenit-1 PCR PAI-1
303 Insulina  
304 Interleukin IL-1a IL-1a
305 Interleukin IL-2 IL-2
306 Interleukin IL-4 IL-4
307 Interleukin IL-6 IL-6
308 Kalcitonina CT
309 Kalciumi serum Ca++
310 Kalciumi urine Ca++
311 Kalciumi i jonizuar Ca++
312 Kaliumi serum K+
313 Kaliumi urine K+
314 Kariotipi periferik I gjakut (nje person) PCR  
315 Karnitina serum
316 Karnitina urine
317 Katekolaminat  
318 Kequshqyerja Anoreksia
319 Klonazepamina Rivotril
320 Koha e aktivizimit Parcial te Tromboplastines APTT
321 Koha e Prothrombines PT
322 Koha e Thrombines TT
323 Komplementi C3
324 Komplementi C4
325 Komplementi C1 Inactivator C1
326 Komplementi Total CH 50
327 Komplementi Imunoqarkullues C1q
328 Komplementi Imunoqarkullues C2q
329 Kortizoli darke  
330 Kortizoli mengjes  
331 Kreatin Fosfokinaza CPK
332 Kreatin Kinaza CK-MB
333 Kreatin Kinaza CK-
334 Kreatinina serum
335 Kreatinina Kreatinuria
336 Kromi  
337 Lactat Dehydrogenaza LDH
338 Lamotrigine Lamictal
339 LDL-Cholesterol  
340 Legionella Pneumophila PCR  
341 Leptina  
342 Le-Test (native DNA) n-DNA
343 Lipaza  
344 Lipidet totale  
345 Lipoproteina a Lp (a)
346 Litiumi Li ++
347 Magnezi serum Mg++
348 Magnezi urine Mg++
349 Magnezi urine 24 h Mg++
350 Melanina Melanogjeni
351 Metanefrinat  
352 Methadone Metadoni
353 Mikroalbumina M-ALB
354 Monotest  
355 Mutacioni i Geneve te faktorit V (FV-Leiden) PCR FV-LEIDEN
356 Mutacioni i Genit PAI-1  
357 Mutacioni i Glukoproteines ne Gene PCR  
358 Mutacioni i Homocisteines A1298C PCR A1298C
359 Mutacioni i Homocisteines C677T PCR C677T
360 Mutacioni i Protrombines ne Gene PCR G2021A
361 Mutacioni JAK-2 ( V6 17 F ) PCR V6 17 F
362 Mutacioni i Fibrozes Cistike te thjeshte PCR DF508
363 Mycobakteriet e turbekulozit PCR  
364 Mycoplasma Hominis IgM  
365 Mycoplasma PCR  
366 Myoglobine MyO
367 Natriumi Na+
368 Natriumi Na+
369 Noradrenalina / Norepinefrina serum
370 Noradrenalina / Norepinefrina urine
371 Oksalatet Acid Oxalic
372 Opiatet Morfina,Heroina,Codei na
373 Osmoraliteti OSM
374 Osmoraliteti OSM-U
375 Osteokalcini BGP
376 Parathormoni-Molekula totale PTH – intact
377 Pastrimi i acidit uric (klirensi ) serum
378 Pastrimi i azotemise (klirensi ) urine casti
379 Pastrimi i kreatinines (klirensi ) urine 24 h
380 Peptidi C C-Peptide
381 Plasminogjeni PLG
382 Plumbi Pb++
383 Plumbi Pb++
384 Primidioni Mysoline
385 PRO-BNP PRO-BNP
386 Produkti i degradimit te Fibrines FDP
387 Progresteroni PRG
388 Prolaktina PRL
389 Prostati i fosfatazes acide PAP
390 Proteina TP-U
391 Proteina Bence-Jones  
392 Proteina C APC-R
393 Proteina C Reaktive (cilesore ) PCR ( CRP )
394 Proteina C Reaktive (high sensitivity) PCR-HS
395 Proteina C Reaktive (sasiore) PCR ( CRP )
396 Proteina S  
397 Proteina totale TP
398 Pyridinoline PYD
399 Raporti Albumine/Globuline Rap.A/G
400 Renina gjendje e keputur  
401 Renina gjendje e qete  
402 Renina gjendje e tendosur  
403 Reticulocytet  
404 RPR ( Sifiliz )  
405 Seleniumi Se ++
406 Seleniumi Se ++
407 Sendimenti ne nje ore TKE,ERS
408 Seotonina S-OH-Triptamina U
409 Seruloplazmina  
410 Somatomedini C Sm-C/IGF-1
411 Telopeptidi Tipi i Kolagjenit C-Terminal CTX
412 Telopeptidi Tipi i Kolagjenit N-Terminal NTX
413 Testi i drepanocitozes  
414 Testosteroni T-Testo
415 Testosteroni i lire free-Testo
416 Theofilina Terdal
417 Tireoglobulina TG
418 Tiroksina T4
419 Tiroksina e lire FT4
420 Transaminaza SGPT
421 Transaminaza SGOT
422 Transferina TRF
423 Trigliceridet  
424 Trijodtironina T3
425 Trijodtironina e lire FT3
426 Trileptal (oxicarbamazepina)  
427 Trombocitet PLT
428 Troponina TP
429 Tumor Necrosis Factor -a TNF-a
430 Urine komplet Urine rasti
431 Ureaplasma Urealiticum PCR  
432 Varicela Zoster Virus PCR VZV-PCR
433 Vitamina A Retinoli
434 Vitamina B-1 Thiamina
435 Vitamina B12 Kobalamina
436 Vitamina B6 Piridoxalfosfati
437 Vitamina B-9 Acidi Folik/Vit.B-9
438 Vitamina C Vit.C
439 Vitamina D-3 ( 25 hidroksi D3 ) Vit.D-3
440 Vitamina D-3 (1,25 dihidroksi D3) Vit.D-3
441 Vitamina E Tokoferoli
442 VLDL-Cholesterol  
443 WIDAL ( Salmonela ) WIDAL
444 WRIGHT ( Brucela ) WRIGHT
445 Wright sipas COOMBS ( Brucela )  
446 Zinku Zn ++
447 Zinku Zn ++
448 Zinxhiret e lehte k (kappa)  
449 Zinxhiret e lehte ( lambda)  
Nr BAKTERIOLOGJIA Shkurtimi
1 Fece Parazit  
2 Kulture Fyti  
3 Koprokulture  
4 Kulture Chlamidhia  
5 Kulture Gjiri  
6 Kulture Pusi  
7 Kulture Sputum  
8 Kulture Uretrale  
9 Material nga hunda  
10 Material nga veshi  
11 Mykoplazma  
12 Sekrecione vaginale  
13 Ureoplazma  
14 Urokulture  
15 Vidal Wright  
Nr Alergjia PANELET BAZE ( 20 test/panel) Shkurtimi
1 Paneli Inhalation  
2 Paneli Mediterran I  
3 Paneli Mediterran II  
4 Paneli Pediatrik  
5 Paneli Ushqimor  
MEDIKAMENTET Shkurtimi
6 Penicillin G C001
7 Penicillin V C002
8 Cephalosporin (C055,C206) C201
9 Ampicillin (C050) C203
10 Amoxicillin (C056) C204
11 Pyrazolon (C052) C208
12 Paracetamol (C085) C209
13 Tetracyclin (C059,C205) C211
14 Erythromycin (C090) C212
15 Gentamycin (C60) C213
16 Acetyl salicylic acid (C051) C217
17 Sulfamethazol (C058) C223
MERIMANGA TE PLUHURIT TE SHTEPISE Shkurtimi
18 Merimanga e pluhurit te shtepise D001
19 Merimanga e pluhurit te shtepise D002
20 Merimanga e pluhurit te shtepise D003
21 Merimanga e pluhurit te shtepise D070
22 Merimanga e pluhurit te shtepise D071
23 Merimanga e pluhurit te shtepise D072
24 Merimanga e pluhurit te shtepise D073
25 Merimanga e pluhurit te shtepise D074
EPIDEMIA NGA SHPENDET DHE KAFSHET Shkurtimi
26 Epiteli i maces E001
27 Epiteli i qenit E002
28 Kale i eger E003
29 Lope e cmendur E004
30 Qen i terbuar E005
31 Epiteli i perzier i derrit E006
32 Glase pellumbi E007
33 Gezof bunderze E008
34 Pupla kanarine E009
35 Pupla papagalli E010
36 Pupla pellumbi E011
37 Proteina te pellumbit E012
38 Proteina te kanarines E013
39 Proteina te pules E014
40 Proteina te papagallit E015
41 Glase kanarine E016
42 Pupla te pates E070
43 Epiteli miut E071
44 Epiteli miut E073
45 Epiteli i dhise E080
46 Epiteli i deles E081
47 Epiteli i lepurit E082
48 Epiteli i drerit E083
49 Epiteli i brejtesit E084
50 Pupla te pules E085
51 Pupla te roses E086
52 Pupla te gjelit te detit E089
53 Rosak i semure E097
54 Pate e semure E098
55 Lekura e dhelpres E205
56 Qimet e njeriut E208
PERZIRJE E EPIDERMAVE Shkurtimi
57 Epiteli Mix (E1-E3-E4-E5) EB1
58 Epiteli Mix (E1-E2-E6-E84) EB2
USHQIMET Shkurtimi
59 E bardha e vezes F001
60 Qumesht lope F002
61 Merluc F003
62 Miell gruri F004
63 Miell thekre F005
64 Miell elbi F006
65 Miell tershere F007
66 Miell misri F008
67 Orizi F009
68 Fare susami F010
69 Miell hikerror F011
70 Bizele jeshile F012
71 Kikirik F013
72 Soje F014
73 Bathe F015
74 Arre F016
75 Lajthi F017
76 Lajthi brazili F018
77 Geshtenje e embel F019
78 Bajame F020
79 Herring F021
80 Trofte F022
81 Gaforre F023
82 Karkalec deti F024
83 Domate F025
84 Mish derri F026
85 Biftek I perzier F027
86 Mish lepuri F028
87 Banane F029
88 Dardha F030
89 Karrota F031
90 Limoni F032
91 Portokalle F033
92 Mandarina F034
93 Patatja F035
94 Arra kokosi F036
95 Midhje F037
96 Spinaqi F038
97 Lakra e bardhe F039
98 Peshk ton F040
99 Peshk salmon F041
100 Peshk merluc F042
101 Lule shtrydhe F044
102 Maja buke F045
103 Piper jeshil F046
104 Hudhra F047
105 Qepe F048
106 Molla F049
107 Rrushi F050
108 Cokollata (F105) F052
109 Pjeshke F053
110 Mish derri F057
111 Djathe kamember F060
112 Lulelaker, gatuar F061
113 Djath Roquefort F063
114 Thjerreza F065
115 Gjembash,karavidhe F071
116 Ananas F072
117 Qershi F073
118 Veza F074
119 Verdhe veze F075
120 Alpha-Lactalbumin F076
121 Beta-Lactoglobulin F077
122 Kazeina e qumeshtit F078
123 Gluten F079
124 Karavidhe F080
125 Djath Cheddar F081
126 Djath i mykur F082
127 Mish Pule F083
128 Kivi F084
129 Selino F085
130 Pjeper F087
131 Mish Qengji F088
132 Mustarda F089
133 Birra F090
134 Mango F091
135 Qitro F092
136 Kakao F093
137 Kafe F095
138 Avocado F096
139 Caj Kamomili F097
140 Caj i zi F099
141 Sallata F100
142 Arre amerikane(F201) F103
143 Arre festek (F203) F104
144 Arre shqeme (F202) F105
145 Laker e kuqe F110
146 Fara luledielli F114
147 Mish viçi gatuar F115
148 Biftek i gatuar F123
149 Kerpudha F127
150 Mish ne Qebabp F130
151 Kastravec,Trangull F133
152 Brokli F134
153 Aspargus e bardhe F137
154 Djath kackavall F150
155 Nektarina F162
156 Djathe Guda F166
157 Qumesht gjiri (nenes ) F167
158 Kosi F168
159 Djath parmexhan F170
160 Sardelet F179
161 Shojze deti F180
162 Kajsia F183
163 Mjeder F186
164 Fiku F187
165 Laker brukseli F197
166 Kungull F198
167 Mjalti F333
168 Vere,uthull F336
169 Vere e kuqe F339
PERZIERJE E USHQIMEVE Shkurtimi
170 Ushqim mix (F13-F17-F18-F20-F36) FB1
171 Ushqim mix (F3-F24-F37-F40-F41) FB2
172 Ushqim mix (F4-F7-F8-F10-F11) FB3
POLENET E BARERAVE Shkurtimi
173 Bar i fresket i pranveres G001
174 Bar Bermuda G002
175 Bar Orchard G003
176 Bime livadhi G004
177 Theker shumevjeçare G005
178 Lloj terfili G006
179 Kallam i zakonshem G007
180 Barishte qershori G008
181 Bar i lulezuar G009
182 Bar Johnson G010
183 Tershere e eger G011
184 Theker e kultivuar G012
185 Bar i bute G013
186 Tershere e kultivuar G014
187 Grure i kultivuar G015
188 Misri G020
189 Bar thekre G021
190 Bar gruri G021
PERZIERJE E POLENEVE TE BARERAVE Shkurtimi
191 Bar mix (G3-G4-G5-G6-G8) GB1
192 Bar mix (G1-G5-G6-G12-G13) GB3
193 Bar mix (G2-G5-G6-G8-G10-G17) GB4
PLUHURI I SHTEPISE Shkurtimi
194 Pluhuri i shtepise H001
195 Pluhuri i shtepise H002
196 Pluhuri i shtepise H003
197 Pluhuri i shtepise H004
198 Pluhuri i shtepise H005
HELMET Shkurtimi
199 Blete helmuese H001
200 Grerez e bardhe H002
201 Grerez e zakonshme H003
202 Helm nga grenxa H004
203 Grerez e vedhe H005
204 Furretaria H006
205 Zjarri I070
206 Mushkonja I071
207 SUDAN FLY I072
208 Mushkonja e lare I073
209 Grerez europiane I075
MATERIALE SINTETIKE,PROFESIONALE Shkurtimi
210 Akriliku K001
211 Pambuku K002
212 Linoja K005
213 Pelhure prej fije artificiale mendafshi K015
214 Najloni K017
215 Leshi i deles K020
216 Mendafshi K022
217 Angora K060
218 Pelhure mendafshi RAW K074
219 Latex K082
220 Cyclamen K201
221 Azalia K202
222 Ivi K206
223 Gerbera K209
224 Dru kauçuku K211
225 Hibiscus K212
226 Kamelia K213
227 Kercell karafil K215
228 Manjola K216
MYKRAT DHE MAJATE Shkurtimi
229 PENICILLIUM MIX M001
230 HOMODENDRUM CLADOSPORIUM M002
231 Aspergillus MIX M003
232 MUCOR racemosus M004
233 CANDIDA ALBICANS M005
234 ALTENARIA TENUIS M006
235 BOTRYTIS CINEREA M007
236 HELINTHOSPORIUM HALODES M008
237 FUSARIUM MONILIFORME M009
238 STEMPHYLIUM BOTRYOSUM M010
239 RHYZOPUS NIGRICANS M011
240 AUREOBASIDIUM PULLULANS M012
241 PHOMA BETAE M013
242 EPICOCCUM PURPURASCENS M014
243 TRICHOPHYTON RUBRUM M038
244 PITYROSPORUM ORBICULARE M070
PERZIERJE E MYKRAVE DHE MAJAVE Shkurtimi
245 MOULD MIX (M1-M2-M3-M5-M6) MB1
246 MOULD MIX (M1-M2-M3-M5-M6-M8) MB2
PARAZITET Shkurtimi
247 Ascaridet P001
248 Ekinikoku P002
249 Krimb parazit P003
EREZAT QE PERDOREN NE GATIM Shkurtimi
250 Glikanxo S001
251 Mish me ereza S002
252 Qimon S003
253 Gjethe dafine S004
254 Myshku I arres S005
255 Piper I kuq S006
256 Piper I zi S007
257 Kanella S008
258 Piper I bardhe S010
259 Borzilok S011
260 Vanilje S012
261 Koriander S013
262 Borzilok S014
263 SWEET MAJORA S016
264 Trumze S017
265 Karafil S021
266 Rigoni S022
267 Trumze S027
POLENET E PEMEVE Shkurtimi
268 Panje T001
269 Verria T002
270 Meshtekna T003
271 Lajthi T004
272 Ahu europian T005
273 Cedri T006
274 Lisi T007
275 Vidhi T008
276 Dru ulliri T009
277 Arre T010
278 Rrapi T011
279 Shelg bardhe T012
280 Jasemina T013
281 Plep i bardhe T014
282 Frasheri T015
283 Pisha T016
284 Geshtenje europiane T017
285 Ekualipti T018
286 Mimoza T019
287 Voshter T020
288 Jargavan T021
289 Arre amerikane T022
290 Selvia T023
291 Zinxhir Floriri T025
292 Shtogu europian T026
293 Bliri T027
294 Akacia T028
295 Portokalli T032
296 Bajame T034
297 Mani T070
298 Palma mbreterore T072
299 Pisha australiane T073
300 Dafina T087
301 Bredhi T201
PERZIERJE E POLENEVE TE PEMEVE Shkurtimi
302 TREE MIX (T2-T4-T8-T12-T14) TB5
303 TREE MIX (T1-T3-T5-T7-T10) TB6
POLENET E FARERAVE Shkurtimi
304 Ambrosia W001
305 Ambrosia perendimore W002
306 Gjigandi ragweed W003
307 FALSE RAGWEED W004
308 WORMWOOD W005
309 MUGWORT W006
310 Lule Margarita W007
311 Lule Rradhiqe W008
312 Delli W009
313 Qengj pires W010
314 Gjemb Gomari W011
315 Kallam I arte W012
316 Rrodhe W013
317 Amarantie W014
318 ASTER W015
319 Lepjete e Kuqe W016
320 Bime zvarritese W017
321 Hithra W018
322 WALL PELLITORY ERECT W019
323 Krizanteme W020
324 Dalia W021
325 Kamomil I eger W025
326 DAFFODIL W026
327 Karafili W027
328 Trendafili W028
329 Lule dielli W029
330 Tulipani W030
331 Shqope W031
332 Geraniacet W035
333 Hibiskus W043
PERZIERJE E POLENEVE TE FARERAVE Shkurtimi
334 Kembora e arte W045
335 Barrerat dhe lulet e keqija MIX (W6-W9-W10-W12-W20) WB4
336 Barrerat dhe lulet e keqija MIX (W1-W6-W7-W8-W12) WB5
337 Barrerat dhe lulet e keqija MIX (W9-W10-W11-W18) WB6